TESTAMENTE - SÅDAN GØR DU

Du skal lave et testamente, når du gerne vil have mest mulig indflydelse på, hvem der skal arve efter dig.

Du kan kontakte arveansvarlig hos UNICEF Danmark, Rikke Worm Borch, på enten vores hovednr.: 35 27 38 00 / direkte nr.: 35 27 38 71 eller på RBorch@unicef.dk

Vælger du at betænke UNICEF Danmark i dit testamente, kan det tilmed betyde, at de efterladte får mere ud af arven. Dermed gør du både noget godt for verdens børn, samtidig med at der bliver mere til dine efterladte.

Nedenfor finder du UNICEF Danmarks råd til, hvordan du bedst sikrer, at dit eftermæle bliver lige præcis, som du ønsker det.

HVEM SKAL ARVE?

Når man dør, efterlader man sig typisk en række værdier. Det kan bl.a. være i form af kontanter, værdipapirer, ejendom, husdyr, indbo og smykker.

Hvem, der skal arve og hvor meget, afhænger af følgende ting:

- Hvem er dine arvinger ifølge arveloven?
Ægtefælle, børn og disses afkom er tvangsarvinger ifølge arveloven.
Man siger, at ægtefælle og børn er 1. arveklasse – og er børnene døde, træder børnebørnene i afdøde børns sted. Hvis man ikke har en ægtefælle eller børn, er det forældrene, der arver.

Du skal være opmærksom på, at der ikke automatisk er arveret for en eventuel samlever. Du skal derfor oprette testamente, hvis du ønsker at betænke ham/hende.

- Hvem ønsker du ellers at betænke i dit testamente?
Hvem har haft stor betydning for dig og dit liv - det være sig personer, foreninger og/eller organisationer? Måske har du været gift før, måske har du haft en rolle for andres børn, måske er der en sag, der ligger dig på sinde. Har du et sidste ønske om at gøre en forskel for nogen, kan du indskrive det i dit testamente.

- Hvad skal der ske med din arv, hvis en af dine arvinger dør før dig?

Inden du opretter dit testamente, er det derfor en god idé, at du forinden tænker over, hvem der er dine arvinger ifølge arveloven, og hvem du herudover ønsker skal betænkes i dit testamente.

ADVOKAT ELLER EJ

Ovenstående tanker og efterfølgende papirarbejde skal du gøre dig, uanset om du vælger at bruge advokat eller ej for at oprette testamente. UNICEF Danmark anbefaler dig dog at bruge en advokat, så du er helt sikker på, at dit eftermæle bliver præcis, som du ønsker det.

Du er velkommen til at kontakte Rikke Worm Borch, arveansvarlig hos UNICEF Danmark, for råd og vejledning omkring valg af advokat og udarbejdelse af testamente.

UNICEF betaler desuden gerne udgiften for oprettelse af et almindeligt testamente hos advokaten, såfremt vi betænkes i dette.

HVAD SKAL DU MEDBRINGE TIL MØDET MED ADVOKATEN?

Til mødet med advokaten er det vigtigt at medbringe følgende:

- Liste med navn og adresse, cpr. nr./cvr. nr. på de personer, foreninger, organisationer, som du ønsker at betænke i dit testamente, baseret på de valg du træffer.

- Liste over fordeling af din arv til ovenstående.

- Liste med fordeling, hvis du har specielle ønsker for bestemt indbo, ejendele, husdyr, arvestykker, kunst, smykker, udbetalingstidspunkt, plus evt.

- Særlige dokumenter: ejendomsvurdering, forsikring, pensioner, bankkonti, ejendomsvurdering, oplysninger om særlige ejendele, gæld og andre økonomiske forpligtelser.

- Specielle ønsker til f.eks. gravsted, og om du ønsker bisættelse eller begravelse.

- Kopi af evt. tidligere testamente, vielsesattest, særeje + evt. andet relevant.

- Du har også mulighed for at angive, hvem der skal stå for behandlingen af dit bo, og hvem der skal betale arveafgift.

NÅR TESTAMENTET ER SKREVET

Med dit testamente har du sikret, at dit eftermæle bliver, som du ønsker. Du har taget hånd om nogle beslutninger, som kan være vanskelige for de efterladte at træffe, ligesom du sikrer, at der ikke opstår misforståelser om, hvad dine sidste ønsker er.

Hvis UNICEF er betænkt i et testamente, gør vi altid vores yderste til, at afdødes ønsker efterkommes.

UNICEF Danmark vil gerne være dig behjælpelig, hvis du har spørgsmål omkring testamente og betænkning af verdens børn i dit testamente.

Du kan kontakte arveansvarlig hos UNICEF Danmark, Rikke Worm Borch, på enten vores hovednr.: 35 27 38 00 / direkte nr.: 35 27 38 71 eller på RBorch@unicef.dk

 

Hent arvefolder