Farligt at være gravid syd for Sahara

På grund af overbelægningen må 22-årige Suraya fra Afghanistan føde på gulvet.
Foto: UNICEF/NYHQ2007-1460/Khemka
 

84 procent af alle graviditetsrelaterede dødsfald sker i Sydasien og Afrika, det viser ny UNICEF rapport.

UNICEFs nye rapport Progress for Children viser, at mødredødeligheden falder meget langsomt, og at det er farligst at være gravid i de fattigste udviklingslande. Udviklingslandene står for 99 procent af alle graviditetsrelaterede dødsfald, og 84 procent af dødsfaldene er koncentreret i Sydasien og syd for Sahara. Målet om at nedsætte dødeligheden for mødre med tre fjerdedele inden udgangen af 2015 er langt fra opnået. I perioden fra 1990 og til 2005 er det kun blevet til et fald på 5,4 procent, og uden en intens indsats er der ingen chance for at nå FNs udviklingsmål for 2015.
"Hvert år dør 500.000 kvinder af at være gravide, og 10 millioner bliver alvorligt syge, simpelthen fordi de er ringere stillede end kvinder i den vestlige verden. Det tragiske er, at de fleste af disse dødsfald kunne forebygges med simple midler som undersøgelser før fødslen og uddannet personale," siger Steen M. Andersen, generalsekretær i UNICEF Danmark.

I gennemsnit dør en ud af 76 kvinder i udviklingslandene som følge af deres graviditet. I gennemsnit dør en ud af 76 kvinder i udviklingslandene som følge af deres graviditet.Og tallene er højest i Vest- og Centralafrika. I Niger er mødredødeligheden så høj, at man kan pege på syv gravide kvinder og rent statistisk sige, at en af dem vil dø, fordi hun er gravid. Antallet af kvinder, der dør af deres graviditet i udviklingslandene, står i stærk kontrast til raten i de industrialiserede lande. I Danmark dør en ud af 17.800 gravide kvinder af komplikationer. Her er det netop regelmæssige undersøgelser af gravide kvinder og uddannet personale, der gør forskellen. Der er trods alt sket lovende fremskridt for at nedsætte mødredødeligheden. Flere lande sætter ind med sundhedstjek, inden kvinderne føder, og antallet af undersøgelser er steget med 15 procent indenfor de sidste ti år. I dag får 75 procent af de gravide kvinder en eller anden form for undersøgelse før fødslen. Samtidig har mange lande øget antallet af uddannet sundhedspersonale.

I Asien er antallet af kvinder, der føder med uddannet hjælp, steget fra 31 til 40 procent mellem 1995 og 2005. Lignende forbedringer af sundhedssystemet sker også i mange afrikanske lande. Mødredødelighed og et lands generelle sundhedssystem har en tydelig sammenhæng. For at opnå FNs udviklingsmål for 2015 er det nødvendigt at fokusere på bedre sundhedstilbud til kvinder og dermed også til børnene især de fattige udviklingslande.
"Det er ikke kun en moralsk nødvendighed at redde en gravid kvinde fra at dø, det er også en sund investering, der gavner hendes børn, hendes familie, hendes lokalsamfund og hendes land," siger Tessa Wardlaw, UNICEFs internationale chef for statistik og monitorering.

Støt UNICEF